AVAYA

IP Office

Společnost Avaya Inc. navrhuje, staví a spravuje komunikační sítě pro více než milion firem po celém světě včetně 90 procent nejúspěšnějších firem ze seznamu FORTUNE 500®. Společnost Avaya je předním světovým dodavatelem bezpečných a spolehlivých IP telekomunikačních aplikací, systémů a služeb. Zaměstnává více než 16 000 pracovníků včetně zhruba 2 500 odborníků pracujících v oblasti výzkumu a vývoje. Zákazníkům poskytuje zhruba 100 miliónů našich hlasových schránek a nabízí okolo 500 000 servisních středisek. Své produkty poskytuje malým i velkým firmám. Společnost Avaya pomáhá stávajícím i novým zákazníkům dosahovat vynikajících podnikatelských výsledků díky aplikaci vyspělé technologie pro konvergenci hlasové a datové komunikace s ekonomickým softwarem a poskytováním vynikajících a vyčerpávajících služeb v celosvětovém rozsahu.

IP telefonie AVAYA a systém IP Office pro malé a střední firmy.

Platforma AVAYA IP Office je konvergované řešení, které používá tradiční hlasovou i IP technologii pro poskytování inteligentních komunikačních metod, které přinášejí klientům snížení nákladů, zvýšení produktivity a zlepšení služeb zákazníkům. Řešení výrazně snižuje náklady na pořádání hlasových i video konferencí, zefektivňuje využívání síťových připojení, řízení hovorů, telefonování přes datovou síť (Voice over IP), nabízí bezdrátovou wifi nebo DECT technologii a další funkce. Díky systému inteligentního směrování hovorů lze disponovat pouze jedním telefonním číslem pro kancelář, mobilní telefon, hlasovou schránku apod. Zmeškané hovory znamenají zmeškané obchody. IP Office umožňuje směrovat volání hned napoprvé ke správné osobě, aby byla zákazníkovi poskytnuta optimální služba, i když jsou volaní právě na jiných místech. Systém je kompatibilní s kanclářkými aplikacemi jako je např. Microsoft Outlook. IP Office může ve spojení s poskytovatelem SIP služeb snížit výdaje na volání až o polovinu.

Co si přejete, aby pro vás systém Avaya IP Office dělal?

Pracujte odkudkoli
Buďte okamžitě dosažitelní najednom čísle bez ohledu na to,kde se právě nacházíte. Můžetepřesměrovat hovory přicházejícído kanceláře na svůj mobilnítelefon.
Chraňte svoje investice
Získejte více než jen pouhé komunikační produkty a služby.Implementujte systém, který přináší vašemu podniku okamžité výsledky a je připraven se rozvíjet a měnit společně s ním.
Zlepšete spokojenost zákazníků
Maximalizujte spokojenost zákazníků s rychlejší obsluhou hovorů. Přerozdělujte hovory přicházející do vytížených pracovišť na méně využívané linky.
Propojte všechna místa
Udržujte, organizujte a podněcujte spolupráci. Integrujte podnikové komunikace, abyste ušetřili peníze za volání na vzdálená místa. Spojte vzdálené pobočky do jediné virtuální kanceláře.
Sledujte podporu zákazníků
Rozsáhlé přehledy ukazují, jak sloužíte svým zákazníkům. Podívejte se, kolik času strávíte každým hovorem nebo kolik hovorů jste zmeškali.
Projevujte se profesionálněji
Vybavte personál špičkovými telefony, které jim usnadní práci. Elegantní přístroje mají mnoho funkcí pro profesionální obchodníky.
Integrujte aplikace
Umožněte, aby se u příchozích hovorů zobrazily název společnosti, sídlo, historie nákupů a další důležité informace; uděláte na zákazníky dobrý dojem, můžete obchodovat strategicky a zvýšit svoji výkonnost.
Pořádejte konference
Eliminujte náklady na konferenční hovory a urychlete rozhodování. Přihlašujte se do bezpečných audiokonferencí nebo plánujte a svolávejte kdykoli vlastní. Použijte funkce pro okamžité obvolání potřebných pracovníků.

Call Centrum

Call Centrum AVAYA AURA Edition - Maximaluzujte efektivitu komunikace se zákazníky...

Reagujte na změny! Vaše firma doposud nevyužívá možností vlastního call centra? Ještě nikdy nebylo call centrum vystavené takovému tlaku a potřebě zajistit klientům pozitivní zkušenosti a poskystnout Vaší firmě konkurenční výhodu. K dosažení této výhody musí Vaše call centrum překonat řadu překážek. V dnešním tržním prostředí je spokojenost zákazníků klíčovým faktorem pro Váš úspěch. Proto je nesmírně důležité, aby call centrum poskytovalo klientům konsistentnější a příjemnější služby. Kromě toho se od Vás žádá, abyste dosahovali lepších výsledků s nižšími náklady. To znamená provozovat call centrum s nižšími výdaji při současném zvyšování efektivity a účinnosti všech operátorů. A to vše musíte zvládat současně se zvyšováním hodnoty každé interakce s klientem...


Úvodem

Při průběžném zvyšování produktivity a potenciálního vlivu call centra na tržby vaší firmy může hrát zásadní roli výběr těch správných technologií, které vám budou šetřit náklady tím, že vám umožní převést data a aplikace používané ve vašem call centru do IP infrastruktury. Zajišťují optimální rozložení zátěže podle směrnic vaší firmy upravujících rozdělení práce, a to jak vřípadě telefonátů čekajících ve frontě na vyřízení, tak vřípadě nevytížených operátorů čekajících na telefonáty. Dokáží maximálně využít daný počet operátorů call centra a jejich schopnosti a zkušenosti a mohou být snadno integrovány do dalších nástrojů pro řízení produktivity vředí tvořeném technologiemi od různých dodavatelů.

Avaya Call Center jako správná volba

Avaya Call Center reaguje na tyto výzvy, a nejen na ně, pružnými a snadno rozšiřitelnými řešeními, která mohou růst společně s firmou. Avaya Call Center představuje propracované řešení pro správu kontaktů, které je součástí balíku aplikací Avaya Customer Interaction. Včasné době ho používá už většina call center ve významných firmách po celém světě. Vyzkoušejte ho k optimalizaci procesů i ve vaší firmě.

Balíčky aplikací Avaya Call Center

Produkt Avaya Call Center je založen na moderní technologii automatického přepojování hovorů (ACD, Automatic Call Distribution). Software Avaya Call Center je klíčovou součástí aplikace Communication Manager, která řídí veškerou komunikaci, takže call centra mohou plnit nejrůznější základní požadavky včetně sledování úrovně poskytovaných služeb a podpory pro interaktivní hlasové ovládání (IVR).

Produkt Avaya Call Center toho ale umí mnohem víc. Pomáhá operátorům call centra vyřizovat hovory efektivněji a podporuje celkovou produktivitu call centra bez ohledu na to, zda se nachází na jednom místě, nebo je rozloženo v rámci poboček společnosti. Můžete využívat stávající infrastrukturu, nebo přejít na infrastrukturu založenou na síti s protokolem IP. Většina zákazníků, kteří využívají aplikaci Communication Manager, se rozhodla pro rozšíření funkcí call centra s využitím některého z propracovaných balíčků programů Avaya Call Center. Jednou z nejoblíbenějších funkcí je možnost určit, zda budou příchozí hovory přesměrovány na nejméně vytíženého operátora, prvního volného operátora nebo operátora, který má potřebné znalosti a schopnosti k vyřízení požadavku konkrétního volajícího zákazníka.

Tři výkonné balíčky aplikací na výběr – pro velké i malé firmy

Produkt Avaya Call Center je nabízen v podobě tří rozšiřitelných balíčků aplikací navržených tak, aby uspokojovaly konkrétní potřeby firmy.

 1. Avaya Call Center Introductory Offer
  Tento balíček aplikací pro „začátečníky“ obsahuje všechny funkce ACD, které jsou nezbytné k provozování malého základního call centra. Jeho součástí jsou i základní funkce podmíněného přesměrování hovorů. Je určen max. pro 50 operátorů a má velmi lákavé náklady na operátora.
 2. Avaya Call Center Elite
  Tento nejoblíbenější balíček aplikací obsahuje propracovaný software pro výběr operátora Avaya Expert Agent Selection (přesměrování hovorů na základě znalostí a schopností operátorů) a kompletní sadu pokročilých funkcí pro tzv. vektorování hovorů (podmíněné přesměrování). Novinkou je software pro virtuální přesměrování Avaya Virtual Routing, který zajišťuje efektivní rozložení zátěže mezi různými pracovišti call centra. Zahrnuje i sdílené uživatelské rozhraní IP Agent Shared Control, které vytváří pro všechny operátory společné softwarové telefonní rozhraní a umožňuje jim komunikovat s využitím protokolu IP.
 3. Avaya Call Center Enterprise Edition
  Tento balíček obsahuje oproti standardnímu Elite ještě aplikace Avaya Business Advocate a Avaya Advanced Segmentation za přijatelnou cenu.

Rozšířené možnosti pro zvýšení výkonnosti call centra

OperátořiSoftwarový produkt Avaya Call Center tvoří balíček flexibilních a plně integrovaných aplikací, které usnadňují řízení vztahů se zákazníky, správu kontaktního centra, sledování výsledků a školení operátorů. Nabízí také podmíněné přesměrování hovorů podle kontextových vstupních dat společně s funkcí pro výběr volných zdrojů. Funkce virtuálního přesměrování hovorů umožňuje v případě call center s několika pracovišti maximálně využít volné zdroje bez ohledu na jejich fyzické umístění.

Funkce jako Service Level Maximizer pomáhají zákazníkům zajistit stejnou úroveň poskytované služby v celém call centru na základě vyhodnocování úrovně služby při stanovování priority hovoru. Funkce Variables in Vector zajišťuje potřebnou flexibilitu, snižuje administrativní náklady a usnadňuje centrální kontrolu. Funkce Maximum Occupancy zase pomáhá zabránit přetížení operátorů, neboť sleduje, aby operátoři nikdy nebyli vytíženi na 100 %. Tzv. pokročilá segmentace umožňuje třídit kontakty podle dat získaných operátory call centra i z externích zdrojů. Poskytuje nástroje potřebné k zavádění podnikových strategií směrování hovorů a zavádění pravidel pro maximalizaci přínosu z každého kontaktu se zákazníkem. Díky těmto pravidlům se pak zvyšuje podíl úspěšných prvních telefonických kontaktů.

Call centra Avaya umožňují aplikovat strategie směrování podle firemní politiky a maximálně využívají údaje o zákaznících z informačního systému, aby každý kontakt se zákazníkem probíhal co nejefektivněji. Systém je také vysoce flexibilní a uplatní se ve všech komunikačních infrastrukturách – tradičních s přepínanými okruhy i založených na protokolu IP. Nyní nabízejí ještě více funkcí a mají ještě větší kapacitu.

Nové funkce

Kromě již zmíněných funkcí přináší softwarový produkt Avaya call Center i některé důležité nové funkce, které podporují konsolidaci call centra a výhod, které mohou firmě přinášet. K novým funkcím patří:

 • Zásadní zdokonalení vektorového směrování hovorů
  Ke klíčovým funkcím nyní patří podmíněné přesměrování hovorů podle různých parametrů, které celý proces výrazně zjednodušuje a zároveň přináší větší flexibilitu, zejména pokud jde o dostupnost, resp. schopnost systému zůstat funkční i v krizových situacích díky průběžnému sledování volných zdrojů.
 • Možnosti automatického rozdělování hovorů podle operátora
  Díky vyšší flexibilitě je možné jednotlivé funkce call centra rozdělovat více „granulárně“.
 • Rozdělování hovorů s předností místního operátora
  Tato funkce šetří šířku pásma a náklady na propojení zákazníkům, kteří mají call centrum s několika pracovišti. Prioritu má při vyřizování hovoru místní operátor. Cenově dostupné rozhraní aplikace CTI na monitoru pracovní stanice zajišťuje přehledná vyskakovací nabídka s pokročilou segmentací.
 • Podpora pro další servery a brány
  Zajišťuje potřebnou vyšší výkonnost zpracování ve velkých call centrech a prostřednictvím brány G250 rozšiřuje za přijatelnou cenu kapacitu call center vších pobočkách firmy.
 • Hudba a oznámení z místních zdrojů
  Šetří šířku pásma a náklady na propojení a zaručuje dostupnost těchto funkcí i vřípadě výpadku systému.
 • Rozšířená kapacita
  Podporuje konsolidaci call centra a nabízí větší flexibilitu pro aplikace, které vyžadují větší granularitu.

Flexibilní, rozšiřitelné a plně integrované aplikace

Avaya Call Center obsahuje vysoce flexibilní aplikace, které umožňují využít vaše investice do jiných aktivit na podporu produktivity.

Osvědčená technologie, osvědčený přístup

Call centra Avaya plně využívají dlouhodobé zkušenosti společnosti Avaya v oblasti hlasové komunikace, vývoje aplikací a globálních služeb a jejího předního postavení v oboru.